POLITIKA ZASEBNOSTI

Namen naše politike zasebnosti je, da vas obvestimo o varovanju zasebnosti ter o možnostih, ki so na voljo pri načinu zbiranja in uporabe podatkov na spletu.

V družbi Aluteh d.o.o. smo zavezani k varovanju vaše zasebnosti.

S posredovanimi osebnimi podatki, izjavljate, da ste polnoletna oseba in da omogočate podjetju Aluteh d.o.o., Rajšpova ulica 18, 2250 Ptuj, Slovenija, da zbira in obdeluje posredovane osebne podatke.

Izključno odgovornost za verodostojnost osebnih podatkov in kontaktnih informacij imate uporabniki sami. Posredovane osebne podatke bomo obdelovali v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

 

OBDELAVA PODATKOV

Vaše osebne podatke zbiramo le tiste, kateri so potrebni za naše delo. Spletno mesto www.aluteh.eu lahko obiščete tudi brez podajanja osebnih informacij.

Če želite izvesti naročilo za naše storitve preko spletne strani, vas bomo mogoče, odvisno od namena prosili za osebne podatke in druge podatke, ki jih prostovoljno podate. Vaši osebni podatki so po posredovanju na spletni strani, posredovani družbi Aluteh d.o.o., kjer se tudi hranijo. Osebne podatke potrebujemo, da vam lažje podamo odgovor oz. ponudbo na vaše povpraševanje oz. za izvedbo naročene storitve.

Z uporabo piškotkov se strinjate, da se jih uporabi za namene analize poti uporabnika na spletni strani: od kod je uporabnik prispel na spletno mesto (vir prometa), za spremljanje zadrževanja na spletni strani, katere spletne strani je obiskoval, katere vsebine je prenesel oziroma si jih ogledal.

Upravljavec zbira podatke izključno za potrebe dokazovanja osebne privolitve in zbira podatke o naslovu spletne strani, na kateri je bila dana privolitev ter IP naslov posameznika, kateri je dal privolitev, ter čas privolitve, ipd.

 

NAMEN IN UPORABA PODATKOV

Osebne podatke zbiramo v skladu z namenom, za katerega ste nam jih posredovali in jih uporabljamo izključno za namen, zaradi katerega ste nam podatke posredovali.

Posredovanih osebnih podatkov ne bomo uporabili za drug namen.

 

PRAVNA PODLAGA

Osebne podatke zbiramo na podlagi vašega soglasja oziroma na podlagi pogodbe.

 

SHRANJEVANJE PODATKOV

Osebne podatke, ki ste nam jih posredovali ob prijavi na novice, hranimo tako dolgo, dokler ne bomo prejeli zahteve za odjavo, ki samodejno pomeni preklic privolitve. Po prejemu zahteve za odjavo ne bomo več uporabljali zbranih osebnih podatkov za pošiljanje elektronskih obvestil oziroma vabil na storitve. Po odjavi oziroma preklicu privolitve ali po poteku pogodbenega razmerja bodo podatki lahko ostali shranjeni v zbirki upravljavca še pet let.

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov pred preklicem.

Vse druge osebne podatke v okviru pogodbenega sodelovanja hranimo v skladu s trenutno veljavno zakonodajo in v okviru zastaralnih rokov.

 

POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV

Osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam, razen izbranim pogodbenim partnerjem, katere prav tako zavezuje Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov in jih ne bomo javno razkrili, razen v primerih izrecnega soglasja ali pogodbe. Osebnih podatkov ne bomo posredovali v tretjo državo.

 

VAŠE PRAVICE

V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in veljavno zakonodajo imate pravico do preklica privolitve, pravico do dostopa do podatkov, ki se nanašajo na vas, pravico do popravka netočnih podatkov, pravico do omejitve obdelave, pravico do pozabe oz. izbrisa vseh podatkov, pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu ter pravico do prenosljivosti podatkov.

Katero koli pravico lahko kadarkoli pisno uveljavljate. Pri tem navedite vaše ime, priimek ter elektronski naslov. Zahtevo lahko pošljete po pošti na naslov: Aluteh d.o.o., Rajšpova ulica 18, 2250 Ptuj, Slovenija ali izpolnite ustrezen kontaktni obrazec v GDPR centru zasebnosti. Pritožbo nadzornemu organu sporočite na veljavni kontakt informacijskega pooblaščenca. Preklic privolitve lahko pošljete tudi na kontakt s katerega ste prejeli naše sporočilo oziroma s klikom na ponujeno povezavo.

Na vašo zahtevo, s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z navedenimi osebnimi podatki, moramo odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od vas lahko zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.

Ta izjava o zasebnosti se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni, brez predhodnega opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnih strani ponudnika po spremembi ali dopolnitvi posameznik potrjuje, da je seznanjen in soglaša s spremembami in dopolnitvami.

 

← Vrni se na center zasebnosti